Çankırı’daki rehabilitasyon merkezi sakinleri atıl arazileri ekonomiye kazandırıyor